Coronavirus: he de treballar si hi ha risc de contagi?

Aparador

Coronavirus: he de treballar si hi ha risc de contagi?
Coronavirus: he de treballar si hi ha risc de contagi?

Una inassistència injustificada al lloc de treball podria donar origen a sancions d'ordre laboral o, fins i tot, a un acomiadament per raons disciplinàries. En aquest sentit, cal recordar que les mesures derivades de l'estat d'alerta per raons sanitàries no inclouen la prohibició d'acudir al centre de treball. De fet, el desplaçament a la feina és una de les excepcions a les limitacions imposades a la mobilitat.

Tot i això, el cert és que en determinades circumstàncies els treballadors tenen la possibilitat de paralitzar l'activitat si perceben que la seva integritat física està en perill. Així ho reconeix tant l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals com el 19 de l'Estatut dels Treballadors. En ambdós casos es diu que el dret a paralitzar la prestació laboral existeix quan es perceben evidències de què seguir treballant suposa un “risc greu i imminent per a la salut”.

Els tribunals han sostingut en reiterades ocasions que cal fer una interpretació restrictiva del concepte de “risc greu i imminent”. Ara bé, en relació amb la problemàtica de salut pública que és el coronavirus, el mateix Ministeri de Treball ha considerat que en absència de mesures adequades de seguretat i prevenció, la possibilitat de contagi encaixa en aquesta definició.

Quan es consideri que l'empresa està incomplint amb el seu deure de protegir la salut dels seus treballadors, la facultat de paralització de l'activitat podrà ser exercida pels mateixos treballadors, els seus representants o els delegats de prevenció. En tots els casos la seva negativa a seguir treballant s'haurà de posar immediatament en coneixement de la Inspecció de Treball que serà qui haurà de constar si el perill al·ludit és real i si, efectivament, les mesures adoptades per l'empresa són insuficients per protegir la integritat física de la seva plantilla.

Si es considerés que hi ha hagut negligència o mala fe dels treballadors o els seus representants a l'hora de paralitzar l'activitat podria donar origen a sancions, com també es considera mereixedora de sanció – en aquest cas molt greu- que l'empresa intenti impedir l'exercici del dret a paralització de l'activitat quan la prestació laboral es desenvolupa en condicions de perillositat i manca de seguretat.

Clàudia Guasch, advocada del Col·lectiu Ronda.

Edicions locals