Bons Fergo Aisa, fins al novembre encara es pot reclamar

Aparador

Milers de persones van seguir el consell de la seva entitat financera, especialment l'antiga Bankpyme, per invertir els seus estalvis en un producte que se'ls va oferir en el seu moment com si es tractés d'un dipòsit garantit a termini fix: els bons de la constructora Fergo Aisa. Nombroses sentències reconeixen el dret d'aquestes persones afectades a recuperar els seus estalvis per les irregularitats dels bancs a l'hora de comercialitzar aquest producte complex i de risc. El plaç per reclamar venç el novembre d’aquest any, després de la pròrroga que es va fer degut a l’estat d’alarma que va suposar una interrupció de tots els tràmits en curs.

El nostre despatx va obtenir, el 2013, la primera sentència dictada a tot l'Estat espanyol que acreditava la manca de transparència i vulneració del principi de deguda diligència per part de Bankpyme, actualment Caixabank, a l'hora d'oferir els bons de la constructora, incomplint les obligacions d'oferir als clients informació detallada i precisa sobre els riscos d'incórrer en situació de pèrdues de capital. I és que les entitats financeres han de complir amb l'obligació de transparència i informació quan ofereixen un producte complex i de risc a clients minoristes, especialment si aquests no són experts en el món de les finances ni inversors professionals, existint la possibilitat de perdre els diners de la inversió, obtenint la devolució de tot el que s'ha perdut, a més de possibles indemnitzacions per danys i perjudicis.

Els tribunals reconeixen que Bankpyme va cometre tota mena d'irregularitats a l'hora de comercialitzar els bons de Fergo Aisa, ocultant la veritable situació financera de l'empresa, i es va presentar davant els seus clients com un assessor independent quan, en realitat, tant Bankpyme com la pròpia Fergo Aisa eren integrants d'Agrupació Mútua. I és que davant els greus problemes financers que afectaven Fergo Aisa, es va idear l'estratègia de captar els estalvis dels clients de Bankpyme per sufragar els deutes de l'empresa que, en el moment de l'emissió dels bons el 2006, es trobava en una situació límit molt propera a la fallida. Però, evidentment, aquesta informació no es va facilitar als clients. En comptes d’això, Bankpyme va oferir als seus clients els bons de Fergo Aisa presentant-los com un producte absolutament segur i garantit mitjançant un pacte de recompra per part de la pròpia entitat amb venciment a cinc anys, període transcorregut el qual es recuperaria el capital invertit i els interessos generats durant aquest temps. A l'arribar la data de venciment, a l'agost de 2011, cap client havia pogut recuperar els diners invertits en el que pensaven que era una operació garantida pel Fons de Garanties de Dipòsits i la pròpia Bankpyme, que aquell mateix any va desaparèixer definitivament, absorbida per La Caixa, actual Caixabank.

Fins al novembre d’enguany és possible presentar demandes per recuperar els diners de la inversió,  ja que nombroses sentències obliguen a Caixabank a fer-ho i, fins i tot, a abonar una indemnització en concepte de danys i perjudicis.

Mercè Freiria
Advocada de Col·lectiu Ronda Mollet

Rambla Nova, 26, 1r · Fax: 93 570 33 44
Tel.: 93 593 33 46
www.cronda.coop

Edicions locals