S'hereten els deutes?

Aparador

Com a regla general, els deutes sí que s’hereten, ja que, quan acceptem una herència, s’accepten tots els béns i drets, però també les obligacions i deutes del mort.

Per això, tenim tres opcions: acceptar l’herència, repudiar-la o acceptar-la a benefici d’inventari.
Respecte a la renúncia, hem de subratllar que la mateixa és irrevocable, és a dir, no pot quedar sense efecte una vegada s’hagi dut a terme.

Si s’opta per acceptar l’herència, es repartiran els béns i drets amb la resta dels hereus, però també s’haurà de pagar proporcionalment els deutes i, en el termini de sis mesos, liquidar els impostos, sense oblidar que els avals del mort també s’hereten.  

Per tant, l’acceptació de l’herència és una bona opció si es coneix quina era la situació patrimonial real del causant.
L’opció d’acceptar l’herència a benefici d’inventari és útil si no es coneix amb exactitud el cabal hereditari del causant. En aquest cas, es liquidarien els deutes en primer lloc i, si quedés alguna cosa, l’hereu, o hereus, rebrien la suma restant. El principal avantatge és que l’hereu mai haurà d’emprar el seu patrimoni personal per a liquidar aquests deutes.

Així, abans de prendre la decisió d’acceptar o renunciar a una herència, convé tenir un adequat assessorament jurídic.

José Ignacio Carnero Sobrado
jicarnero@cgcabogados.net
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

Edicions locals