Ens poden obligar a la feina a vacunar-nos contra la Covid-19?

Col·lectiu Ronda

Aparador

Ens poden obligar a la feina a vacunar-nos contra la Covid-19?
Ens poden obligar a la feina a vacunar-nos contra la Covid-19?

Des de l’inici de la situació de pandèmia causada per l’expansió de la Covid-19, la qüestió de la possible obligatorietat de la vacuna per accedir al lloc de treball ha estat sobre la taula en nombroses ocasions. Una polèmica que ha tornat a revifar després que Josep Ginesta, secretari general de la patronal Pimec, manifestés en una entrevista que caldria suspendre de sou i feina les persones que no estiguessin en possessió del certificat Covid que acrediti la seva vacunació i es neguin a sotmetre’s a proves diagnòstiques per tal de certificar no patir la malaltia per impedir que el dret individual a no vacunar-se "sigui a costa d’exposar altres companys o les empreses a un major risc".

Ara bé, és possible acollir la petició de Pimec atenent a la legislació vigent? Doncs hem de dir que des de Col·lectiu Ronda considerem que ara com ara i en tant no es modifiqui l’actual marc legal, les empreses no poden obligar els treballadors i treballadores a vacunar-se ni, lògicament, suspendre’ls el contracte per aquesta raó. Diferent, però és la situació respecte a l’obligatorietat de sotmetre’s a proves diagnòstiques. Intentem aclarir-ho.

Al marge de quina pugui ser la nostra opinió respecte a la conveniència que tothom es vacuni, les empreses no ens poden sancionar pel fet de no estar vacunats. I això perquè ara com ara, no existeix cap norma que faci d’aquesta vacuna una mesura d’obligat compliment. Per tant, en absència de norma en aquest sentit, preval el dret a la pròpia integritat física i el principi de voluntarietat dels tractaments mèdics. Especialment, tenint en compte que existeixen mesures científicament avalades per prevenir el contagi al marge de la vacuna com ho és l’ús de mascaretes o el manteniment de la distància social. Caldria acreditar la improbable situació que una determinada activitat professional impliqui el contacte amb tercers i sigui d’impossible realització fent servir mascareta o guardant la distància social de seguretat per tal que es pogués plantejar l’obligatorietat de la vacunació.

Així doncs, les empreses només podrien sancionar pel fet de no estar vacunats si existís una llei que obligués a vacunar-se. I no parlaríem d’una llei qualsevol, sinó que per implantar aquesta mesura caldria aprovar una llei orgànica, cosa que exigeix l’acord d’una majoria absoluta del Congrés. Fins i tot, en aquest cas, podria haver-hi dubtes sobre si la llei seria plenament constitucional atès que envairia un àmbit personal especialment protegit per la Constitució.

Com dèiem abans, la situació respecte a l’obligació de sotmetre’s a proves diagnòstiques com ara PCR o tests d’antígens a petició de l’empresa és ben diferent. En aquest cas, es podria entendre que l’empresa actua en compliment del seu deure de protegir la salut i la integritat física de la plantilla i tindria dret a imposar la realització de tests per a una major seguretat, més enllà de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció. Això sí, el cost econòmic d’aquestes proves diagnòstiques hauria de ser sufragat per la pròpia empresa.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals