Totes les violències

Editorial

La commemoració del 25-N, dia contra la violència masclista, serveix per donar visibilitat, almenys un cop a l'any, a les violències que pateixen les dones per la seva condició. I són violències en plural tot i que el sistema judicial sembli no voler tenir-ho en compte. Segons informes de victimització elaborats per experts en estudis de gènere, la gran majoria dels delictes relacionats amb la violència masclista que s'instrueixen als jutjats són per lesions i maltractaments tot i que gran part de les dones víctimes de violència asseguren ser-ho en l'àmbit psicològic, sense oblidar altres violències com l'econòmica o la sexual, que, en el si de la parella continua sent un tabú després de milers d'anys de submissió sexual de la dona. I són aquestes altres violències les menys visibles i amb més reconeixement per part dels tribunals. De fet, segons l'estadística judicial, el 95% de casos violència psicològica que arriba als jutjats acaba sent sobreseït, és a dir, que el tribunal no troba indicis de delicte. Cal doncs, consicienciar de totes aquestes violències, no només a la societat sinó també a un sistema judicial que manté una pàtina conservadora i un biaix ideològic massa estès. 

Edicions locals