L'incivisme té un preu

Editorial

En les darreres dècades les ciutats i municipis baixvallesans han sofert una important transformació. L'urbanisme ha anat virant cap a una mirada més amable amb el ciutadà, guanyant espais per a vianants, zones de lleure per al veïnat... Aquesta reconversió de l'espai públic ha suposat per a les administracions una forta inversió econòmica, que no s'acaba amb la finalització de les obres sinó que persisteix en el temps perquè aquests espais de qualitat es puguin mantenir. Però aquest manteniment no és una tasca que hagi de recaure exclusivament en els ajuntaments –a qui se'ls hi ha de pressuposar que ofereixen serveis òptims de recollida, neteja...–, ja que, qui en fa ús, és a dir, els ciutadans, també en són responsables; les seves accions seran les que determinaran en gran part el cost de mantenir en condicions la via pública. Fer un bon ús dels contenidors de deixalles, utilitzar la deixalleria, plegar el cartró abans de llançar-lo al contenidor blau... són petits gestos del dia a dia que beneficien el conjunt de la població. A Mollet, l'incivisme relacionat només amb un ús indegut dels contenidors i l'abocament de voluminosos va suposar una factura d'uns 200.000 euros l'any passat, un cost innecessari que paga tota la ciutadania i que no només repercuteix en la seva butxaca sinó també en la qualitat de l'espai públic on viu.

Edicions locals