La Diputació premia el bus dels polígons de Parets

La Xarxa Mobal de la Diputació ha reconegut el transport públic per accedir als polígons, el Polibus, dins l'apartat de bones pràctiques com a actuació destacada en la promoció d'alternatives per a una mobilitat sostenible i segura en l'entorn laboral.

Societat

El 2004, els ajuntaments de Montornès, Montmeló i Parets del Vallès, juntament amb la Diputació de Barcelona van fer un estudi per sobre la viabilitat d'implantació d'un servei de transport públic que connectés els polígons industrials de la zona, que sumen un total de 17.000 llocs de treball. El projecte es va materialitzar al juny del 2005 amb la posada en marxa del Polibus.
Segons els ajuntaments els estudis realitzats demostren que l'increment del nombre d'usuaris és constant i que, cada cop més, els treballadors dels polígons industrials dels tres municipis opten per fer el desplaçament a través d'aquest transport públic.

Edicions locals