La ciutadania podrà intervenir al torn de preguntes del ple

La ciutadania podrà intervenir a les sessions plenàries, un cop entri en vigor el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), que en el darrer ple de Parets es va aprovar inicialment, amb el suport de totes les forces polítiques representades al consistori.

Política

 Aquest document, que regula el sistema administratiu del consistori, substitueix el vigent, del 9 d’octubre de 1986, que ha quedat “obsolet”, tal com reconeixia el regidor ponent del punt, Sergi Mingote. El nou redactat s’adapta a la legislació amb les modificacions i incorporacions pertinents.
Pel que fa a la possibilitat de participació dels ciutadans als plens municipals, el document preveu que, un cop finalitzi la sessió, en el torn de precs i preguntes, els assistents a la sala puguin fer intervencions d’una durada màxima de tres minuts d’exposició i d’uns altres tres minuts per cloure la intervenció, un cop obtinguda la resposta.
Aquesta novetat forma part d’un dels cinc capítols amb els quals s’ha organitzat el ROM i que contenen l’organització municipal, el funcionament dels òrgans col·legiats, els estatuts dels regidors i regidores, la informació ciutadana i l’assistència als plens (per la qual cosa també s’està elaborant un reglament específic) i, finalment, un darrer capítol dedicat a la figura del Defensor del Ciutadà.
Entre altres novetats, també hi ha un major protagonisme a la junta de portaveus. Tant govern com oposició destacaven el treball consensuat que s’ha fet en la redacció del document, que s’ha aprovat per unanimitat. De fet, per a la seva elaboració es va constituir una comissió amb representants de tots els grups municipals.
El document se sotmetrà a exposició pública durant 60 dies (el doble dels 30 dies habituals en aquests procediments), per tal que pugui ser difós tot el setembre per permetre a la ciutadania fer-hi les al·legacions i suggeriments pertinents.

Edicions locals