Joan Clos apadrina La Marineta

El ministre d'Indústria, Joan Clos, inaugurava dissabte a Parets el Centre de Recursos Empresarials de La Marineta. La masia ha estat rehabilitada per Salvador Matas i Josep Serra a fi d'instal·lar-hi un centre de suport a empreses i treballadors.

Economia

L’edifici, operatiu des de l’octubre, obre un gran marc de possibilitats en matèria de formació ocupacional; des de cursos en seguretat fins a formació laboral per disminuïts. “El CRE obeeix a les necessitats de la realitat industrial de Parets”, explicava l’alcalde, Joan Seguer.
Joan Clos, per la seva banda, al·legant als seu sentiment paretà va fer una síntesi de l’evolució de l’economia de Parets i l’estat actual de la indústria. També va instar al creixement en qualitat per tal de ser més competitius als mercats exteriors. “Fan falta nous meca-nismes de formació i aquesta és una aposta de govern per qualificar la indústria”.  El director del CRE, Albert Barbany va cloure l’acte amb la  presentació d’una demostració del camp de lluita contra el foc, una de les activitats que s’imparteixen en el centre.

Edicions locals