El ple dóna llum verda als 60 edificis del cementiri

El ple municipal de Parets, celebrat dijous de la setmana passada, va aprovar definitivament el Pla Parcial UP-7, conegut com el del sector del cementiri, on es preveu la construcció de 60 habitatges.

Política

El maig de l’any passat s’aprovava inicialment aquest projecte de noves vivendes, "al voltant d’una vintena de les quals seran de protecció oficial”, destacava el regidor Sergi Mingote, que explicava el planejament, després de disculpar l’absència del responsable d’Urbanisme, Lucio Gat. Mingote explicava que, després de l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme (el novembre passat), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha requerit als promotors la signatura d’un conveni per al sanejament del sector.
El grup municipal de CiU s’abstenia a la votació perquè considerava que, un cop s’hagin construït els habitatges, la zona quedarà "molt congestionada de trànsit”. Per la seva banda, NOPP va votar en contra del pla parcial perquè considera que el sector "no hauria de ser sòl urbanitzable, atesa la seva topografia amb un pendent pronunciat i l’efecte important que tindrà sobre el paisatge”, apuntava Rosa Martí. La formació independent paretana també demanava que abans de donar el vist i plau definitiu al planejament, s’aprovés el conveni requerit per l’ACA.
El pla preveu també un espai lliure de més de 12.000 euros. Aquesta zona verda connectarà amb la part posterior del cementiri i el parc de La Linera.

Edicions locals