Comencen a Parets els treballs d’estabilització del talús del carrer Barcelona

Es preveu que la durada aproximada de les obres sigui de vuit setmanes

Societat

Aquesta setmana han començat els treballs d’estabilització del talús de la carretera BV-1604 entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Barcelona de Parets, afectat per un moviment de terres que havia provocat esquerdes en el paviment després d’haver estat arranjat l’estiu del 2015 per evitar despreniments.

Les tasques han començat amb la senyalització i el marcatge dels trams de vorera i paviment que han de ser picats i retirats. També es desmuntarà una part de la barrera de fusta situada al talús, i després s’hi col·locarà una biga de lligat i de 46 micropilons de 273 mm de diàmetre, perforats verticalment fins a una profunditat de 9 metres, que conformaran un sistema de contenció per garantir l’estabilitat del talús. Finalment es pavimentarà de nou el carrer i es col·locarà la tanca de fusta.
Es preveu que la durada aproximada de les obres sigui de vuit setmanes. Durant les quatre primeres el trànsit de vehicles quedarà restringit en aquest punt, tot i que els pas per als vianants es podrà fer per la vorera contrària a l’espai del talús. Durant les quetre setmanes següents els vehicles hi podran circular, però es limitarà l’estacionament a l’àmbit d’afectació.

Edicions locals