La Diputació proposa accions per millorar la seguretat a l'avinguda Catalunya a Parets

Les actuacions de pacificació del trànsit preveuen, entre d'altres, un semàfor a la cruïlla amb el carrer Alfons XII

Societat

Les actuacions proposen un semàfor a la cruïlla amb el carrer Alfons XII
Les actuacions proposen un semàfor a la cruïlla amb el carrer Alfons XII

Parets del Vallès

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Parets un estudi de millora de la seguretat viària de la carretera BV-1604 en el tram urbà que es correspon amb l’avinguda de Catalunya. L'estudi proposa un conjunt d'actuacions a realitzar per millorar les condicions de seguretat de vianants i vehicles amb un pressupost de 321.500 euros.

Per millorar les condicions de seguretat al llarg de la travessera, la Diputació proposa mesures de pacificació de trànsit i restricció i ordenament de les maniobres de vehicles mitjançant actuacions puntuals. Així, es proposen actuacions a diferents cruïlles com la instal·lació d'un semàfor per regular els girs dels vehicles a l'encreuament amb el carrer d’Alfons XII; la construcció d’un pas de vianants elevat en el del carrer Dos de Maig, per ser un punt de gran afluència de vianants pel fet d'estar davant d’un equipament educatiu i esportiu; i dues sobreelevacions de les cruïlles amb els carrers Rius i Taulet i Pare Castells.

També a la cruïlla amb la rotonda de l’avinguda Pau Casals, es proposa acostar els passos de vianants cap a la rotonda, perquè aquests estiguin en recorregut natural dels vianants. En aquest mateix punt es proposa endreçar els accessos actuals a la benzinera, donar continuïtat a la vorera pel marge de la benzinera i construir una illeta física central a la carretera com a protecció del pas de vianants existent.

Entre el carrer d’Iria Bosch i el carrer de Súria, es proposa la implantació d’un nou pas de vianants, protegit amb un element reductor de velocitat tipus esquena d’ase, per donar continuïtat a l’itinerari de vianants actual, i entre el carrer de Sicília i el carrer del Dr. Ferran, per reduir la velocitat dels vehicles, es proposa la implantació de dos elements reductors de velocitat, tipus esquena d’ase.

Finalment, davant la zona esportiva, es proposa l’execució d’un element reductor tipus esquena d’ase, per disminuir l’excessiva velocitat dels vehicles en aquest tram.

Segons l'estudi de la Diputació, hi ha trams de la travessera que arriben a tenir una intensitat de trànsit mitjana de 21.000 vehicles al dia. En el darrer estudi d’anàlisi de l’accidentalitat que fa anualment la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat al conjunt de la seva xarxa, s’ha identificat aquesta carretera entre el PK 1,00 fins al PK 2,00, com a tram de concentració d’accidents (TCA).

 

 

Edicions locals