Parets vol fer les reformes al barri Antic

La millora de la mobilitat, la creació i ampliació de centreseducatius i les reformes del barri Antic són tres dels 15 eixos que han marcat el desplegament del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 de Parets.

Política

L’equip de govern ha enllestit aquest document que concreta els compromisos que haurà de complir davant la ciutadania. El PAM inclou unes 150 actuacions concretes que s’emmarquen dins aquests eixos, que inclouen també l’habitatge, l’esport, la cultura i el medi ambient. Malgrat que el Pla no ha estat presentat encara públicament, el butlletí municipal Parets al dia avançava part del contingut d’aquest document, que també ha de definir l’ordre en que es portaran a terme les actuacions en aquests quatre anys.

Edicions locals