Com anar a l'escola a peu i de forma segura

El projecte 'Camins escolars' crearà rutes cap als sis centres de primària de Parets

Societat

Imatge d'una de les reunions amb alumnes inclosa al text del projecte.
Imatge d'una de les reunions amb alumnes inclosa al text del projecte.

Parets del Vallès

Anar a escola de forma segura i sostenible: a peu, sense que els pares hagin d'agafar el cotxe i no hagin de patir perquè els seus fills vagin sols a classe. Aquest és l'objectiu del programa 'Camins escolars' que ja s'ha dut a terme en nombrosos municipis i que ara s'aplicarà a Parets.

Aquest passat dilluns, dia 25, es tancava el termini de presentació d'ofertes per dur a terme el projecte, realitzar per l'empresa barcelonina Udeu Arquitectura i Producció, SCP. I valor estimat de l'actuació és de 95.648 euros, i el termini previst per dur a terme les obres és de dos mesos. Unes obres que inclouen treballs diversos de pavimentació, de pintura en superfície de calçada i la instal·lació de nova senyalització viària.

Es tracta d'una iniciativa educativa, social i urbanística, en què agents de les diferents disciplines treballen conjuntament per a generar els canvis necessaris perquè els nens i nenes puguin anar a peu a l'escola de manera autònoma i segura. En el plec de condicions s'explica que "l'objectiu en el cas concret de Parets, és consensuar una xarxa de camins escolars, i aplicar les millores que es creguin convenients al llarg d'aquesta xarxa i en el sistema de mobilitat del municipi, per tal de millorar la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat sostenible, així com plantejar recorreguts més agradables, amb un augment dels desplaçaments a peu com a resultat final". I per extensió, una reducció del trànsit i dels problemes que genera tant de més contaminació com de congestió a les hores d'entrada i sortida dels centres.

En concret, són sis els que ofereixen educació primària a Parets: Nostra Senyora de Montserrat, Pompeu Fabra, Patronat Pau Vila, Acesco, Vila Parietes i Lluis Piquer. I "en totes les fases del projecte s'ha treballat conjuntament amb els ens involucrats: l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, les regidories d'urbanisme i ensenyament; les direccions dels centres i les AMPES; l'Escola de Natura i, mitjançant la seva tasca, les diferents comunitats educatives del municipi".

D'aquesta manera s'ha pogut arribar a conclusions concretes sobre les problemàtiques existents i s'han consensuat les possibles solucions amb els agents que millor coneixen els camins escolars municipals. D'aquesta manera es vol educar en la mobilitat sostenible a la vegada que s'ensenyen hàbits saludables i es dóna independència i responsabilitat als infants en un moment de rutina diària com és el trajecte a l'escola.

Implicació de tota la població

"Per tal que el projecte de Camí escolar sigui exitós, s'han de donar una sèrie de circumstàncies", continua el text, com per exemple resoldre les qüestions urbanístiques i de mobilitat: "El camí escolar ha de ser un recorregut acotat, senzill i clar, amb bones condicions d'accessibilitat, sense obstacles i segur pel que fa als vehicles". Tanmateix cal implicar a tots els agents que en formen part, com són les famílies i una comunitat educativa que participi en tots els processos, així com un teixit de veïns i comerços que estigui al corrent del projecte i de la seva aplicació.

L'encàrrec consisteix en la redacció d'un estudi que per una banda analitzi la situació actual dels espais de desplaçament diari dels infants i adolescents de Parets, i per altra banda proposi estratègies de millora d'aquests espais de mobilitat. Per això s'han estudiat els fluxos principals establint així una xarxa ja existent de recorreguts, que permet detectar els possibles punts conflictius al llarg de cada trajecte.

A nivell de cada centre educatiu, especialment en l'entorn més immediat, s'ha estudiat la seguretat i comoditat de l'arribada dels nens a l'escola. De cara a millorar la xarxa de recorreguts, seguint amb aquests dos nivells, es proposa una estratègia conjunta que en alguns casos pot suposar modificacions o alternatives als itineraris habituals; i a cada escola es plantegen intervencions puntuals que, d'acord amb l'estratègia general, puguin millorar el camí fent-lo més amable i segur.

Un cop ja tancat el període de licitació, en les properes setmanes seran adjudicades les obres, encara pendents de calendari.

Edicions locals