Finalitzen les obres de les places de la Salut i del Mirador de Gallecs

El primer espai s'ha reformat a partir d'un procés en el qual van participar més d'un miler de veïns

Societat

La Plaça de la Salut s'ha rehabilitat darrerament i disposa de nous jocs infantils
La Plaça de la Salut s'ha rehabilitat darrerament i disposa de nous jocs infantils

En les darreres setmanes han finalitzat les obres de remodelació de dues places del municipi: la plaça de la Salut i la plaça del Mirador de Gallecs.

Pel que fa a la primera, els treballs han consistit en la creació de tres espais de jocs infantils diferenciats per franges d’edat –de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys–, amb una tipologia de jocs infantils de fusta i dos espais d’estada amb bancs de pedra i de fusta. També hi ha jocs inclusius i adaptats per a infants amb necessitats especials de mobilitat, s’ha millorat l’accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada de murs i escales als accessos i a l’entorn, i s’ha mantingut un espai polivalent amb paviment.

Les voreres al voltant de la plaça s’han ampliat i s’han retirat els arbres malalts i malmesos per tal d’afavorir l’accés i el pas dels vianants. El tram del carrer Independència, entre Salut i Butjosa, davant l’escola Pompeu Fabra, s’ha convertit en plataforma única d’accés preferent per als vianants. Tot plegat és fruit d’un procés en el qual van participar més d’un miler de paretans i paretanes.

Rehabilitació de la plaça del Mirador de Gallecs

L'altra plaça que s'ha rehabilitat a Parets és la del Mirador de Gallecs. El projecte s’ha executat en una sola fase i preveia diferents actuacions amb l’objectiu de revitalitzar l’espai i potenciar el seu ús com a lloc de trobada del veïnat i zona de jocs per a la mainada.

Les obres han seguit un criteri de conservació de l’arbrat existent, a excepció d’aquelles plantes rebrotades, malaltes o trencades, i s’ha reforçat amb la plantació d’alguns exemplars nous de planta ornamental com ara acàcies tapereres o dos exemplars de firmiana. També s’ha apostat per mantenir la zona amb sauló en comptes de paviment o asfalt que resulta visualment més agressiu. Pel que fa a l’enllumenat, s’ha millorat el que ja existeix i s’hi han instal·lat nous punts de llum. I per als més petits hi ha, entre d’altres, un nou tobogan, dos jocs de molla petits i un semi encerclat de fusta amb un sorral nou.

A més de la renovació i reubicació del mobiliari urbà, la millora de l’entorn també inclou la construcció d’un pas per a vianants al carrer de la Independència, un gual per a vianants accessible a la cantonada dels carrers Mediterrani i Sant Jaume i el reasfaltament d’una part del paviment, situat a l’accés des dels carrers Mediterrani i Sant Jaume. En matèria de seguretat, com s’ha fet en altres espais públics, hi ha un equip de vigilància amb càmeres de seguretat als pals de l’enllumenat actual.

Edicions locals