El Consorci Besòs-Tordera redueix el personal físic a les depuradores "al mínim indispensable"

Totes les actuacions estan encaminades a preservar la salut de les persones, alhora que es garanteix el sanejament de les aigües residuals

Societat

El Consorci Besòs-Tordera ha pres una sèrie de mesures encaminades a minimitzar la mobilitat dels seus professionals, potenciar el teletreball i reduir la presència de persones a les seves instal·lacions, tot garantint el correcte sanejament de les aigües residuals, un servei públic essencial lligat a la salut pública, arran el confinament pel coronavirus. 

Per facilitar el confinament del personal que treballa a les 27 Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR), que actualment gestiona el Consorci, s’ha apostat pel teletreball per als tècnics de sistemes de totes les plantes i s’han establert dies rotatius de teletreball i treball presencial entre els caps de planta i els adjunts de planta, per evitar la coincidència entre ells. Així mateix, "el personal operatiu present a les EDAR s’ha reduït al mínim indispensable, tot garantint la no coincidència física a les instal·lacions, i s’ha establert un calendari de rotació i uns horaris més reduïts, amb serveis d’atenció telefònica fora d’aquests. El Servei de Control d’Abocaments funciona amb total normalitat mitjançant atenció telefònica i torns d’inspecció", ha informat en una nota el Consorci Besòs-Tordera. 

Tots els professionals que han d’estar presencialment a qualsevol de les instal·lacions del Consorci han rebut a més una sèrie d’indicacions pel que fa a mesures de prevenció i higiene i se’ls ha dotat del material necessari per dur a terme la seva activitat amb total seguretat.

Pel que fa al personal que desenvolupa la seva tasca diària a les oficines centrals del Consorci, s’ha optat majoritàriament pel teletreball, establint uns serveis mínims presencials d’atenció telefònica i recepció de mercaderies i d’informàtica en horari de 8 a 15 hores. A més, s’ha habilitat el contestador automàtic de forma permanent amb un missatge que indica els números de telèfon mòbil on trucar per ser atesos per departaments, una informació que també està disponible a la pàgina web del Consorci, així com a l’exterior de l’edifici.

Amb aquest pla de contingència, segons comunica el Consorci, "es vol preservar la salut del seu equip humà, facilitar la nova realitat que pateixen moltes famílies amb infants i gent gran a càrrec seu i seguir garantint el normal funcionament del servei de sanejament". 

Edicions locals