L'Ajuntament de Parets rebutja la monarquia espanyola, 'hereva de la dictadura'

Es reclama la creació d’una comissió per investigar les presumptes irregularitats comeses

Política

L'Ajuntament de Parets rebutja la monarquia espanyola, "hereva de la dictadura"
L'Ajuntament de Parets rebutja la monarquia espanyola, "hereva de la dictadura"

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets va tirar endavant dijous passat una moció per rebutjar el "sistema monàrquic espanyol, hereu de la dictadura franquista", amb els vots a favor dels tres partits del govern i els vots en contra del PSC i Ciutadans.

El text aprovat demana al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial, així com dels seus còmplices, i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita.

Des d'Esquerra apunten que “cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia presumptament (perquè no ha pogut ser jutjada) corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta l’origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic”. Per tot plegat, s'insta la Comissió Europea a investigar aquest suposat cas de blanqueig de capitals.

Per últim, la moció també expressa el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la monarquia espanyola i en favor de clarificar qualsevol presumpta irregularitat comesa per la mateixa.

Contra la regla de la despesa

En aquesta Junta de Portaveus també hi van passar dues mocions sobre la regla de la despesa. En el primer cas, ERC demana la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local, eliminant la regla de limitació de la despesa per als ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.

També demana que mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris es treballi una reforma d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits, a excepció de Ciutadans, que hi va votar en contra, ja que no els convenç la terminologia "el nostre país", "legislació del món local", ni tampoc la reforma de la Llei d'Hisendes Locals que inclou el redactat.

L'altra moció sobre el tema la va presentar Sumem Esquerres a Parets, que demana que la regla de despesa permeti a les administracions públiques abordar la crisi econòmica i social, eliminant tota trava o condició prèvia tant per la possibilitat de l’ús del superàvit com per a les destinacions a les quals es pugui aplicar. També insta a crear un fons de compensació amb dotació suficient que vingui a pal·liar la notòria pèrdua d'ingressos que patiran les corporacions locals, principalment en els conceptes de taxes i preus públics. En aquest cas, la moció va tirar endavant per unanimitat.

Igualtat educativa

Sumem Esquerres també va presentar una altra moció que es va aprovar per unanimitat. Entre d'altres, demana l’elaboració d’un pla de lluita contra la bretxa digital, garantint que tot l’alumnat disposi de dispositius digitals i connectivitat més enllà del període d’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària. Aquest pla haurà d’incorporar formació del professorat i la capacitació de l’alumnat i les seves famílies.

Aixecar la suspensió dels ajuts en els lloguers

Per últim, el PSC va demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió dels ajuts en els lloguers d’habitatge habitual per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19. En cas que la dotació pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, reclamen que una vegada tramitats i valorats, es complementin amb recursos propis de la Generalitat. Hi van votar a favor tots els partits, excepte Ara Parets ERC que es va abstenir.

Edicions locals