El Consell Comarcal insta els ajuntaments a harmonitzar la pressió fiscal a la indústria

Un estudi analitza els principals impostos que afecten les empreses als municipis del Vallès Oriental

Economia

El Consell Comarcal insta els ajuntaments a harmonitzar la pressió fiscal a la indústria
El Consell Comarcal insta els ajuntaments a harmonitzar la pressió fiscal a la indústria | L.O.

Montornès del Vallès

El Consell Comarcal vol encetar el debat per harmonitzar la pressió fiscal que els ajuntaments del Vallès Oriental apliquen al sector industrial.

Amb aquest objectiu, aquest dilluns es presentava a Montornès l'estudi L’impacte dels impostos municipals als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental, que planteja una anàlisi de quina és l’afectació que les ordenances fiscals tenen en el desenvolupament de l’activitat econòmica dels municipis, i en especial, als PAE.

"Aquesta ha de ser una eina per iniciar un procés de reflexió per harmonitzar al màxim les condicions fiscals a la comarca", explicava el conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, qui afegia que "cal enfortir el procés de reindustrialització del Vallès Oriental i per fer-ho és millor que els municipis cooperin a què competeixin".

L'estudi analitza la regulació dels quatre impostos municipals més importants als 32 municipis del Vallès Oriental que disposen de PAE i a 9 municipis de comarques properes. En concret, els impostos estudiats són aquells que més afecten les empreses com l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), l'Impost a Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

A banda de l'anàlisi dels impostos, l'estudi analitza també l'impacte d'aquests en les finances municipals respecte al total d'ingressos corrents, i també fa una anàlisi de la pressió fiscal que suposa per a les empreses.

Com a conclusions, el tècnic de PAE del Consell Comarcal, Albert Marañon, destacava que l'IBI és l'impost que afecta de manera generalitzada a més activitats econòmiques i, al mateix temps, el que més ingressos suposa per a les finances municipals. En 19 dels 39 municipis, els que disposen de major superfície de PAE, s’apliquen tipus impositius diferenciats per a la indústria que són, en tots els casos, més elevats que el tipus establert per als béns urbans. "La possibilitat de fixar valors cadastrals mínims a partir dels quals s’aplica aquest gravamen específic permet discriminar i determinar a quina dimensió de nau i/o activitat industrial es demana aquest major esforç fiscal", indica l'estudi. És a dir, com més baix sigui el valor cadastral mínim més s’afectarà petites i mitjanes empreses.

De mitjana la recaptació de l'IBI representa un 33% del conjunt d’ingressos corrents dels ajuntaments. Entre els municipis amb menor proporció d’ingressos d’IBI s’hi observen Granollers i Mollet del Vallès. Un dels factors que condiciona aquesta proporció, més enllà dels tipus impositius fixats és l’any de la darrera ponència cadastral i la situació econòmica del moment. Tant en el cas de Granollers com de Mollet del Vallès la revisió cadastral és de la segona meitat dels 90. Per habitant de mitjana s’ingressen 360 €. Per sobre d’aquesta quantitat se situen Llinars del Vallès (600 €) i Martorelles (500 €).

En el cas de l'IAE, els ajuntaments disposen només de marge per regular la quantia de l’impost en el coeficient de situació (on estan situades les empreses) i les bonificacions, incidint així en una part petita de la quota final. Els municipis amb major superfície de polígons d’activitat econòmica són els que apliquen coeficients de situació més elevats i a la vegada és on major proporció d’ingressos es perceben en IAE.

De mitjana, la recaptació de l'IAE suposa un 4,7% dels ingressos corrents municipals. Per damunt d'aquest percentatge se situen les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Celoni, Montcada i Reixac i Santa Perpètua de Mogoda. De mitjana es recapten aproximadament 56 € per habitant. Els tres municipis que més ingressen en aquest cas són Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.

Pel que fa a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: 25 dels 39 municipis analitzats apliquen un coeficient de 2, el màxim permès legalment i 38 dels 39 municipis analitzats apliquen bonificacions per vehicles poc contaminants.

Sobre l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, més de la meitat dels municipis analitzats apliquen el coeficient màxim permès legalment i 29 dels 39 municipis analitzats apliquen bonificacions per a la instal·lació d'energia solar.

Reivindicació del món local

En la presentació de l'estudi, l'alcalde de Montornès del Vallès i conseller comarcal, José Antonio Montero, destacava "la importància de l'àmbit local en el desenvolupament econòmic". "Fa molts anys que ens reivindiquem perquè pensem que des de l'àmbit local i els ajuntaments, des de la proximitat, hi ha moltíssima feina a fer" deia i posava en valor la concertació territorial i la visió territorial. "Cal aixecar la mirada estratègica, cal fer visió àmplia i treballar conjuntament", concloïa.

Edicions locals