Els governs baixvallesans reben gairebé 1 milió d'euros d'ajuts del Catàleg de Serveis de la Diputació

Els recursos es destinaran a fomentar l’activitat econòmica local, la gestió d'equipaments i els serveis a les persones

Economia

La Diputació de Barcelona ha concedit als municipis del Baix Vallès 989.364 euros d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de Serveis de la corporació per aquest 2020. El municipi que ha rebut més finançament ha estat Mollet amb gairebé 290.000 euros, seguit de Montornès amb més de 168.000 euros i la Llagosta amb gairebé 153.000 euros.

Pel que fa a la resta de municipis baixvallesans, la concessió econòmica del Catàleg per a Parets i Montmeló supera els 124.000 euros, mentre que a Sant Fost la Diputació els ha concedit prop d'uns 67.000 euros; a Martorelles més de 38.000 euros i a Santa Maria de Martorelles gairebé 27.000 euros d'ajuts.

El Catàleg de serveis 2020 destina recursos a garantir l’administració electrònica i la innovació tecnològica i a la gestió d’equipaments culturals, museus, arxius i biblioteques. Així mateix, potencia el suport a activitats i equipaments esportius, en matèria d’infraestructures i espais naturals, i reforça l’assistència per al foment del consum responsable, el turisme i el comerç.

També facilita ajuts a fomentar la innovació i l’activitat econòmica local, aposta pels serveis a les persones i per les polítiques d’igualtat i diversitat, i per donar un nou impuls a la cultura i a l’educació perquè els municipis siguin creatius, educadors, solidaris i compromesos amb la salut.

Concessió d'ajuts

Entre les concessions a les localitats del Baix Vallès, destaca el finançament de projectes específics per a la dinamització del mercat de treball a la Llagosta (37.607 euros); iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic per l'Àmbit B30 (27.300 euros); solucions per al desenvolupament de l'administració digital a Parets (19.000 euros) i el desenvolupament i desplegament de l'Smart City a Montornès (15.000 euros).

També s'hi troben subvencions en l'àmbit cultural com els 16.300 euros per a la programació i funcionament del Museu Abelló, la Casa del Pintor Abelló i el Menhir de Mollet per l'any 2020 i 15.000 euros per a la programació d'activitats anual del Museu de Montmeló i l'assentament romà Mons Observans. Així com ajudes per l'arranjament d'habitatges valorades en 11.390 euros a Martorelles, en 14.070 euros a Montmeló  i  24.000 euros a Montornès. En aquest últim municipi s'han destinat al finançament per reformes d'habitatges integrats en l'oferta d'habitatge assequible del municipi.

El Catàleg d'aquest any compta amb un total de 343 recursos diferents d’assistència i cooperació local: 163 tècnics (47%), 105 econòmics (31%) i 75 materials (22%) i és un dels instruments d’assistència i cooperació local del Pla Xarxa de Governs Locals. En l'àmbit comarcal, els governs locals del Vallès Oriental han rebut 4,5 milions d’euros.

Edicions locals