La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya

Cal moderar l’activitat física a l’aire lliure, especialment en cas de malaltia respiratòria o cardíaca

Societat

La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya
La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya. La mesura es pren pels nivells alts de partícules PM10 que s’estan mesurant en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de la previsió que la intrusió de pols sahariana que els provoca persisteixi aquest dijous.

La declaració suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, promoure l'ús del transport públic i recomanar a la ciutadania que moderi l'activitat a l'aire lliure, sobretot en cas de malaltia cardíaca o respiratòria, i l'exercici físic intensiu. També s'insta les activitats cimenteres perquè redueixin emissions, i els municipis perquè restringeixin certes obres.

Concretament, les mesures que afecten la indústria i les obres són:
- No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.
- Suspensió de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.
- Prohibir l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols, a les obres.
- Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
- Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
- Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
- Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
- Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
- Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

Edicions locals