La Generalitat declara un episodi d'alta contaminació per partícules PM10

Es recomana reduir els desplaçaments en cotxe privat i moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars

Societat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat avui un episodi d’alta contaminació per partícules a tot el territori català. La mesura es pren atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per aquest dimarts.

La mitjana de dilluns dels nivells de PM10 van ser superiors a 80 μg/m³ en 16 estacions de mesurament (deu d’aquests punts a la Zona de Protecció Especial) i de més de 50 μg/m³ en 27 estacions més. Així mateix, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant aquest dimarts, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran. A Granollers, per exemple, la mitjana de les darreres 24 hores ha estat de 51 μg/m³. Pel que fa a Mollet, l'estació que pren dades no mesura els nivells de PM10 però altres estacions pròximes com la de Santa Perpètua de Mogoda o Montcada també han registrat indicadors per partícules elevats.

Per això, la Generalitat demana a les obres i empreses cimenteres que redueixin les seves emissions. També es demana a les indústries que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir. Així mateix, es restringeixen les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers, se suspèn qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible, i es prohibeix en les obres l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols, entre altres mesures.

Reduir l'esport a l'exterior

També es demana a la ciutadania que minimitzi els desplaçaments en vehicle privat, regular la climatització de les llars, assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils i limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. A més, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, també és convenient que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure. També es demana a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior.

Edicions locals