El nou govern redueix lleugerament el nombre total de dedicacions dels regidors

Es van aprovar 4,5 dedicacions i en podrien incorporar una més, mentre que el govern anterior comptava amb 6,15 dedicacions

Política

Quatre regidors del nou govern tindran dedicació exclusiva
Quatre regidors del nou govern tindran dedicació exclusiva | Aj. Parets

Sergio Carrillo

El ple de dijous va aprovar les noves dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors de la corporació, amb la qual es va establir que quatre edils tindran dedicació exclusiva i una cinquena regidora tindrà dedicació parcial del 50%.

Casandra Garcia, de Sumem Esquerres a Parets, i els socialistes Francesc de la Torre, O'hara Valdivia i Laura Lozano tindran una dedicació del 100%, i una retribució de 51.500 euros bruts anuals repartits en 14 pagues, amb efecte a partir de l'1 de febrer de 2021. Per la seva banda, la també socialista Maria Gorina tindrà una dedicació parcial del 50%, amb una retribució de 25.750 € bruts anuals també repartits en 14 pagues i amb efecte a partir de l'1 de febrer de 2021.

Cal destacar, però, que arran de la renúncia al càrrec de Lluís Moreno (Sumem Esquerres a Parets), de la qual es va donar compte en la mateixa sessió plenària, Sumem haurà d'incorporar un nou regidor en les pròximes setmanes, pel qual encara no s'ha pogut aprovar la seva dedicació, si en tingués. El portaveu del PSC, Francesc de la Torre, va deixar entreveure en una de les seves intervencions que aquest edil també tindrà dedicació exclusiva. Ho va fer per mostrar que el nou govern ha reduït lleugerament les dedicacions: "Serem un regidor més, amb 5,5 dedicacions, abans n'hi havia 6,15".

Pel que fa a les retribucions per assistències als òrgans col·legiats per als regidors sense dedicació, els imports són els següents: 325 euros per assistència al ple municipal, a la comissió informativa permanent dels assumptes del ple, a la Junta de Govern Local i a les Juntes de Portaveus; 150 euros per assistir a la comissió especial de comptes i per participar d'altres comissions d'àrea –en aquest cas hi assistiran l’alcalde, un tinent/a d’alcaldia i els portaveus–; i 100 euros per assistència a les meses de contractació per part d’un tinent/a d’alcaldia.

Per últim, es mantenen les assignacions de 150 euros mensuals per cada regidor electe i de 600 euros mensuals per cada grup municipal.

El punt va tirar endavant amb els vots a favor del govern i les abstencions de l'oposició.

El PSC treu pit per l'estalvi en dedicacions

El portaveu del PSC, Francesc de la Torre, va treure pit per l'estalvi econòmic en dedicacions, adreçant-se al govern anterior: "Vosaltres les vau apujar i nosaltres el que hem fet és retallar-les".

De la Torre comptava que el fet que Juzgado no tingui dedicació li estalvia 50.000 euros bruts anuals a l'Ajuntament i sumant la congelació de les retribucions i el fet que hagin reduït lleugerament les dedicacions, "això suposarà aproximadament un estalvi de 200.000 euros fins a finals de legislatura".

Sobre aquest estalvi, la portaveu d'Ara Parets ERC va recordar que el govern anterior ja havia efectuat una congelació en les retribucions dels regidors per a aquest 2021. La republicana també va dir que caldrà esperar a final de mandat per veure si l'estalvi és tant com indicava el socialista: "Crec que no tot el que nosaltres considerem sou o retribucions, vostès ho consideren".

Discrepàncies sobre el cobrament per assistències de l'alcalde

Si bé cap partit va votar en contra de les assignacions econòmiques, sí que es va qüestionar la decisió de l'alcalde, Francesc Juzgado, de cobrar per assistències i per la manera com ho va anunciar l'Ajuntament.

La portaveu d'Ara Parets ERC, Kènia Domènch, deia en aquest sentit: "No tenim clar que aquells regidors del plenari que ja estan cobrant una pensió de jubilació màxima puguin combinar-la amb un altre sou com són les assistències a òrgans col·legiats. El nostre grup demanarà per escrit que la interventora municipal faci un informe on digui si és legal que es puguin combinar aquests dos cobraments. També demanaríem un informe jurídic de la secretaria municipal que ho avali".

Neus Jordà, de Parets per la República, apuntava que "l'alcalde Juzgado no tindrà dedicació, però cobrarà un mínim d'uns 2.275 euros al mes. Per no tenir sou, cobrarà més del doble del mínim interprofessional i a més d'una manera que és compatible amb altres ingressos com una jubilació o les dietes del Consell Comarcal". Sorneguera, va deixar anar: "Això a Parets ja es coneix com a fer un Rosa Martí".

El portaveu de Ciutadans, Manuel Losada, també ho va criticar: "Jo no hauria fet aquella publicació de l'Ajuntament que deia que el senyor Juzgado no tindria cap sou".

Per la seva banda, el batlle, Francesc Juzgado, va ser rotund a recalcar que "ningú ha de treballar gratis. Però pots escollir cobrar d'una manera o cobrar d'una altra, i això és el que jo he fet amb el meu nomenament d'alcalde". També assenyalava que amb la seva decisió de cobrar per assistències, l'Ajuntament s'estalviarà 50.000 euros, però va insistir-hi: "No cobraré 0, com alguns han volgut interpretar". Per últim, va qüestionar que els dubtes legals arribin només ara, quan és alcalde: "He estat a l'oposició cobrant assistències i cobrant la meva jubilació, i als membres que en aquell moment formaven el govern no els hi preocupava".

Edicions locals