La Generalitat aprova una inversió de 743.000 euros a Parets pel PUOSC

El govern català, però, alerta que els pagarà tard i permetrà als ajuntaments que adjudiquin les obres fins a desembre de 2013

Societat

La Generalitat ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2012 que suposarà una inversió a Parets del Vallès de 743.136 euros per executar els projectes de millora de l’urbanització i serveis del barri del Raval, el centre per a joves de Cal Jardiner i l’adeqüació de l’aparcament de vehicles al costat del CAP. Amb tot, el govern català ja ha alertat als ajuntaments que no podrà garantir el pagament dels ajuts aquest any.

La millora de la urbanització i serveis del carrer Raval és una actuació inclosa dins el Pla de Millora del Barri Antic que prioritza els espais per als vianants amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat comercial i la relació social en aquest sector. El projecte és una continuïtat de l’obra executada al carrer Major, la plaça de la Vila i les obres que actualment s’estan duent a terme a les escales del carrer Raval, al darrera de l’església de Sant Esteve.
 
La construcció del centre juvenil de Cal Jardiner és una de les actuacions previstes en el pressupost municipal 2012 per dotar el municipi d’un casal per a joves. Aquest projecte es desenvoluparà mitjançant un procés de participació ciutadana per tal que s’ajusti a les necessitats del jovent.
 
La nova zona d’aparcament del CAP Parets s’emplaçarà en un solar públic al costat de l’edifici del CAP i tindrà una superfície de 1.200 metres quadrats. L’accés es podrà fer des de l’avinguda Catalunya. Segons el projecte inicial, l’espai tindrà 38 places d’estacionament, de les quals 2 estaran reservades per a ambulàncies i 1 per a persones discapacitades. Les 35 restants es destinaran als vehicles dels usuaris del centre. La subvenció atorgada per aquesta actuació és de 119.656 euros.

Endarreriments en els pagaments
Tot i haver adjudicat els ajuts, la Generalitat no pot garantir el pagament enguany de les obres que havien de rebre les subvencions del PUOSC, el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran. Així, malgrat aprovar les aportacions, ha comunicat als ajuntaments afectats que, arran de la situació econòmica, procurin allargar a 2013 els processos d’adjudicació de les obres que compten amb l’ajut per executar-se enguany. La Generalitat alerta que, si s’avança l’execució de l’obra a 2012, no es podrà garantir el pagament ja que prioritzaran els ajuts a obres ja iniciades.


Edicions locals