Mollet haurà de crear zones de baixes emissions abans del 2023

Així ho exigeix la llei de canvi climàtic aprovada el maig al Congrés dels Diputats

Societat

Mollet haurà de crear zones de baixes emissions abans del 2023
Mollet haurà de crear zones de baixes emissions abans del 2023 | S.C.

Sergio Carrillo

Mollet haurà d’establir zones de baixes emissions (ZBE) a la ciutat abans del 2023, segons estableix la llei de canvi climàtic i transició energètica aprovada definitivament el passat 19 de maig pel Congrés dels Diputats.

Concretament la llei indica que “els municipis de més de 50.000 habitants adoptaran abans de 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat”. Aquests plans han d’incloure almenys nou mesures proposades per la llei, una de les quals és “l’establiment de zones de baixes emissions”, uns espais, però, que no necessàriament impliquen la prohibició de circulació de vehicles de motor.

Des de l’Ajuntament afirmen a aquest diari que “ara s’inicia un temps d’estudi del text, per avaluar com afecta a Mollet i per començar a planificar les accions per donar-li compliment com a màxim en la data que marca la llei”. També puntualitzen que les zones de baixes emissions impliquen la creació de “zones restringides a determinats vehicles com poden ser els que no tenen etiqueta ambiental”.

Les altres mesures a complir

La llei aprovada pel Congrés també obligarà a Mollet i a la resta de ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar mesures “per facilitar els desplaçaments a peu o en bicicleta” amb “corredors verds intraurbans que connectin els espais verds amb les àrees verds periurbanes”. A més, la llei reclama la millora dels serveis de transport públic; el foment dels vehicles elèctrics privats, incloent-hi punts de recàrrega; impulsar la mobilitat elèctrica compartida; fomentar el repartiment de mercaderies i la mobilitat a la feina sostenibles; establir criteris específics per a millorar la qualitat de l’aire als voltants dels centres escolars i sanitaris; i integrar els plans específics d’electrificació d’última milla amb les zones de baixes emissions municipals.

El Pla Director de la Bicicleta, en l'última fase abans d'aprovar-se

L'actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Mollet, aprovat per plenari el 23 de febrer de 2015, contempla, en la línia de la llei de canvi climàtic i transició energètica, actuacions per afavorir la mobilitat en bicicleta. Sobre això es va referir el regidor de Mobilitat, Juan José Baños, en la darrera sessió ordinària del ple, responent dues preguntes d'Ara Mollet ERC, que demanava al govern, d'una banda, saber si amb la reducció de la velocitat a 30 km/h se suprimirien els carrils bici existents, i d'altra banda, si ja hi havia algun esborrany del Pla Director de la Bicicleta, "que s'ha d'elaborar, segons diu el Pla de Mobilitat".

Baños va dir que "no es contempla la supressió de carrils bici" i va avançar que "el Pla Director de la Bicicleta està en l'última fase d'esborrany i està pràcticament per començar a valorar la seva aprovació". Cal recordar que, entre altres objectius, el PMU també proposava la creació de vies segregades per a la bicicleta en la xarxa principal de vehicles, la creació de nous carrils bici senyalitzats en calçada i en vorera i l'ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes.

Edicions locals