La Diputació proposa una rotonda d'accés al polígon Llevant per reduir l'impacte del tercer carril de la C-17

L'estudi també proposa ampliar a dos carrils les entrades des dels carrers Llevant i Impremta a la rotonda amb l’avinguda Francesc Macià

Societat

La Diputació proposa instal·lar una rotonda d'accés al polígon Llevant, per reduir l'impacte del tercer carril de la C-17
La Diputació proposa instal·lar una rotonda d'accés al polígon Llevant, per reduir l'impacte del tercer carril de la C-17 | Diputació de Barcelona

Lliçà de Vall, Parets del Vallès

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi sobre l’impacte de la mobilitat interna de Parets del Vallès a causa de l’ampliació del tercer carril en sentit sud a la C-17 entre Granollers i Parets i una de les seves principals propostes és transformar la intersecció en T de l’avinguda de Francesc Macià amb el carrer Tenes en una rotonda. Això permetria que pogués funcionar com a alternativa per a la redistribució del trànsit d’entrada i sortida del polígon.

L'ampliació de la C-17 suposarà una afectació sobre la xarxa local de Parets, ja que el projecte eliminarà l’única sortida directa existent des del polígon industrial Llevant cap a la calçada en sentit Barcelona. Donat que es tracta de l’únic accés directe a la C-17, aquesta actuació implicarà que la sortida del polígon s’hagi de realitzar pel carrer Llevant i l’avinguda Francesc Macià.

L'estudi també proposa com una possible acció de millora per al funcionament del sistema viari de l’entorn l’ampliació d’un a dos el nombre de carrils d’entrada des dels carrers Llevant i Impremta a la rotonda amb l’avinguda Francesc Macià.

| Diputació de Barcelona

Per a l’elaboració de l’estudi de trànsit, s’han recollit dades d’intensitat de vehicles lleugers i pesants a les hores punta en dia feiner, identificant els itineraris d’entrada i sortida que actualment es realitzen a l’àmbit d’estudi, i s’ha dut a terme una modelització de la xarxa prevista amb l’objectiu d’avaluar els efectes que tindria la nova reordenació de sentits de circulació, tenint en compte els increments de mobilitat que es derivaran del desenvolupament urbanístic del polígon del Pla.

Els resultats de la modelització indiquen que, amb la futura ordenació viària, el sistema ofereix prou capacitat per absorbir els canvis introduïts i que no es produiran situacions de congestió greus que facin necessària la implementació de mesures infraestructurals significatives més enllà de les prèviament explicades.

Increment de la mobilitat a Lliçà de Vall

Paral·lelament, l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha realitzat una modificació puntual del pla general que preveu un desenvolupament urbanístic en l’àmbit del polígon El Pla, ubicat al costat nord del polígon industrial Llevant de Parets. La consolidació dels nous usos de sòl previstos al polígon del Pla generarà un increment de la mobilitat que circula per la xarxa del polígon Llevant, amb la que forma un continu urbà, i per l’avinguda de Francesc Macià cap a la C-17.

Edicions locals