Una planta pilot regenerarà l'aigua de la depuradora de Montornès per destinar-la a nous usos

L'estudi del Consorci Besòs Tordera s'emmarca en un projecte europeu per eliminar contaminants del medi

Societat

Montornès del Vallès

El Consoci Besòs Tordera (CBT) és un dels ens que forma part del projecte europeu PROMISCES que, amb un pressupost de 12 milions d’euros, vol desenvolupar solucions innovadores per eliminar contaminants del medi. En el cas del CBT, s'estudiarà l’eliminació de contaminants per a l’obtenció d’aigua regenerada amb nous usos a la depuradora de Montornès.

L’elevat component industrial de l’aigua que tracta és el motiu que el CBT hagi escollit l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Montornès per fer l'estudi. El projecte consisteix en la instal·lació d’una planta pilot de regeneració d’aigua centrada en l’eliminació de contaminants industrials complexos. Mitjançant tractaments avançats i fent ús de les instal·lacions del laboratori a l’aire lliure ubicat en aquesta EDAR, l’Urban River Lab(URL), "es tractarà l’aigua de sortida de l’EDAR per tal de fer-la apta per a la seva reutilització en usos com, per exemple, el reg agrícola", expliquen des del Consorci.

En aquest sentit, el Consorci Besòs Tordera participarà en les tasques de construcció, manteniment i seguiment de l’operació de la planta pilot, i també col·laborarà en la comunicació i difusió dels resultats del projecte. Per a la cap de Territori i responsable d’R+D+I del Consorci, Begoña Martínez, “la participació en projectes com aquest és una gran oportunitat per avançar en matèria d’innovació, una de les grans apostes del Consorci. Aquest projecte ens permetrà avaluar propostes d’economia circular relacionades amb la regeneració i reutilització de l’aigua, un tema clau per a nosaltres“.

L’economia circular és un dels pilars per assolir l’objectiu de contaminació zero que s’ha marcat la Unió Europea. Amb aquest objectiu, diferents experts s’han unit en el projecte europeu PROMISCES, que integra 27 socis, entre ells el Consorci Besòs Tordera, procedents de nou països de la Unió Europea.

PROMISCES té com a objectiu comprendre els orígens, rutes i destins dels contaminants químics, focalitzant-se en aquells que es propaguen fàcilment pel medi i que són molt persistents, és a dir, molt resistents a la degradació. Des del passat 1 de novembre, el projecte, finançat pel programa Horitzó 2020 (H2020), ha iniciat el desenvolupament de tecnologies per eliminar aquells contaminants que s’hi troben en el sòl, sediments, aigües superficials i aigües subterrànies, i que poden ser perjudicials per a la salut humana.

Per assolir aquest objectiu, PROMISCES se centra en 7 casos d’estudi lligats als reptes relacionats amb la contaminació química, un dels quals el de l'EDAR de Montornès.

En paraules del doctor Philippe Negrel, coordinador del projecte i subdirector de la divisió d’Aigua, Medi Ambient, Desenvolupament de Processos i Anàlisi del BRGM (Oficina Francesa d’Investigacions Geològiques i Mineres): “PROMISCES proporcionarà propostes alineades amb el repte de contaminació zero d’aigües, sòls i sediments per fer possible el desplegament d’una economia circular sostenible, tant pel sector públic com privat”.

Edicions locals