El cost social i econòmic de les violències contra les dones al Baix Vallès

Un treball del col·lectiu Flora Tristan, basat en un estudi sobre el masclisme del ministeri d'igualtat, calcula un cost de 22,7 milions al territori

El  col·lectiu  Flora  Tristan,  basant-se  en l'estudi L'impacte de la violència de gènere a l'Estat: una valoració dels seus costos del Ministeri  d'Igualtat,  ha  posat  també  sobre  la taula el cost econòmic que la lluita contra aquesta xacra suposa a les administracions públiques  i  entitats. 

En  el  treball  s'estimen  els   costos   directes   i   indirectes   tangibles   i,  de  forma  parcial,  els  costos  intangibles.  Aquests  costos  tangibles  posen  en relleu  tots  els  impactes  que  mai  no  s'expliquen  quan es donen les dades de les dones afectades, i que la majoria de ciutadania no n'és conscient, com l'índex d'atur o inactivitat de les dones que han patit violència i no poden fer  una  vida  laboral  normal;  o  el  cost  dels  tractaments  que  necessiten  les  dones  que  han  estat  violades.

Els  costos  intangibles  són  els  més  difícils  de  calcular.  Inclouen  els  del  dolor  i patiment  de  les  dones  víctimes  de  violència de gènere i els derivats de la pèrdua de productivitat  de  les  dones  assassinades  i  del  suïcidi  dels  agressors.  Sumant  també  aquests   darrers,   s'estima   que   a   Catalunya  el  cost  de  la  violència  masclista  és  de  183,90 euros per persona i any.

Així extrapolant la xifra als municipis del Baix Vallès, el col·lectiu indica que el cost anual per Mollet de les violències masclistes és de 9.437.380 €, per a Parets s'enfila als 3.509.179 euros, seguida aquesta localitat per Montornès on supera per poc els 3 milions d'euros anuals. Mentre que a Sant Fost és d'1.606.734 euros, de 882.903 euros a Martorelles i de 164.222 euros a Santa Maria.  
Mentre que al conjunt del Baix Vallés la xifra supera els 22 milions i mig d'euros.

Edicions locals