L'ACA destinarà més de 100 milions al sanejament de les aigües residuals que gestiona el Consorci Besòs Tordera

L'Agència Catalana de l'Aigua aprova el nou conveni amb l'ens que gestiona 26 sistemes de sanejament al Vallès Oriental i el Moianès

Societat

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà més de 100 milions d'euros en els pproxims quatre anys als sistemes de sanejament de les aigües residuals que gestiona el Consorci Besòs Tordera.

El consell d’administració de l'ACA ha aprovat el conveni amb el Consorci Besòs Tordera que fixa les dotacions pressupostàries per garantir l’adequat sanejament de les aigües residuals per als pròxims 4 anys (2022-2025), amb l’objectiu de garantir el funcionament de 26 sistemes de sanejament a la comarca del Vallès Oriental i del Moianès, amb una població equivalent sanejada de 450.000 persones.

L’acord, que preveu una inversió superior als 100 MEUR, s’articula en tres eixos: per una banda, els recursos per a garantir el funcionament de les depuradores (77,5 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025); inversions per a reposicions i millores (20 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025) i aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius (3,9 milions d’euros entre 2022 i 2025).

El model de conveni determina com es faran les atribucions de recursos per atendre les despeses d’explotació, reposició i millores, així com les inversions necessàries per assegurar el correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la qualitat de l’aigua, tenint en compte els criteris de dissenys de les infraestructures i als límits fixats a l’autorització d’abocament.

Les possibles noves inversions es destinaran a finançar la redacció de projectes i a estudis d’actuacions previstes a la planificació.

Edicions locals