Més de 12,5 quilòmetres de fibra òptica municipal, a Parets

Amb la cinquena fase de la instal·lació de fibra òptica de propietat municipal s'han connectat el 90% dels equipaments municipals

Societat

Imatge de recurs del 2021
Imatge de recurs del 2021 | AJ. Parets

L’Ajuntament de Parets ha finalitzat la cinquena fase de la instal·lació de fibra òptica de propietat municipal connectant a la xarxa corporativa més del 90% dels equipaments municipals.

Les obres executades han tingut dos objectius fonamentalment: per una banda, la interconnexió de dotze equipaments més a la xarxa municipal i, de l’altra, la dotació de nous punts de connexió a l’espai públic per al desenvolupament d’estratègies de desenvolupament d’eines Smart City.

Des del punt de vista econòmic, el desenvolupament de la xarxa corporativa de fibra òptica pot significar un estalvi de més de 26.000 euros anuals, tenint en compte que actualment el servei arriba mitjançant "nombroses línies contractades amb operadores privades".

Pel que fa a la millora dels serveis, aquesta instal·lació permetrà la connexió dels diferents equipaments municipals de forma centralitzada, millorant la velocitat d’accés, la qualitat, la seguretat i la disponibilitat òptima del programari necessari per a l’atenció a la ciutadania. Així mateix, aquest desplegament ha permès el tancament d’anelles de comunicacions que doten a la xarxa de més versatilitat davant d’incidències greus en el seu funcionament.

En relació amb el desenvolupament de Parets com a vila intel·ligent (smart city), les noves comunicacions i la disposició de nous punts de connexió instal·lats facilitaran la millora dels accessos al wifi públic gratuït d’alta capacitat, el desenvolupament de nous serveis com la telegestió del reg o la incorporació de nou sonòmetres. Així mateix, es proporcionen noves possibilitats per a les infraestructures existents i futures en relació amb la seguretat pública i amb el desenvolupament de noves solucions tecnològiques per temes de trànsit, aparcament, mobilitat, entre altres.

El projecte s’ha completat en 10 anys, on la cinquena fase de l'actuació ha estat la de més envergadura i va començar a desenvolupar-se el setembre de 2021; pel que fa a l’actuació, les obres van finalitzar el novembre i, finalment, a l’abril ha acabat la connexió de la fibra als equipaments.

L’execució d’aquesta darrera fase ha estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya en un import de 151.267 euros, en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (PUOSC).

Les 5 fases del projecte

La primera fase d'aquest projecte, va ser el desplegament de la fibra des de l’edifici de l’Ajuntament fins al sector IVECO. La fase 2 va anar des de l’Ajuntament fins al parc del Sot d’en Barriques. El desplegament des del sector Iveco fins a l'estació de Renfe va ser la fase. A la fase 4 es va instal·lar la fibra des de l’avinguda Catalunya/avinguda Pedra del Diable fins al parc del Mirador i Cal Jardiner. I finalment la cinquena fase ha suposat la connexió de la línia des de l’estació de Renfe fins a la línia de Pedra del Diable –amb derivacions cap als equipaments del carrer de La Salut i del carrer Galende– i el desplegament des de l’Ajuntament fins al casal Cal Jardiner, passant pel Barri Antic i Barri Cerdanet.

Edicions locals