Què són els deixants de condensació o 'contrails'?

Al maig s'han pogut observar multitud d'aquestes esteles que deixen els avions

Observant el temps

Què són els deixants de condensació o 'contrails'?
Què són els deixants de condensació o 'contrails'?

Lina Aguasca, vallesana i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors dels diaris Som* de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost.

Els deixants de condensació són núvols de gel, en forma de llargues línies, que sorgeixen a vegades al pas d'un avió, per condensació del vapor d'aigua contingut en les emissions dels motors.

Perquè es formin els grans deixants són necessàries unes condicions de temperatura i humitat determinades, que permetin que es produeixi la condensació del vapor d'aigua emès pels motors.

Quan els gasos que emet l'avió es barregen amb l'aire circumdant, es refreden ràpidament i, si la humitat en l'atmosfera és suficient perquè la mescla aconsegueixi la saturació, es produirà la condensació del vapor d'aigua.
Una vegada que es forma un deixant, la seva evolució depèn de les condicions atmosfèriques.

Els deixants de vida curta, són petites línies blanques que veiem darrere de l'avió, i que desapareixen gairebé tan ràpid com passa l'aeronau. Ocorren quan la quantitat de vapor d'aigua en l'atmosfera és petita i les partícules de gel que formen el deixant tornen a l'estat gasós ràpidament.

Els deixants persistents que no s'estenen, són llargues línies blanques, que romanen després que ha passat l'avió, però no creixen ni s'expandeixen. Ocorren quan la humitat en l'atmosfera és gran, per la qual cosa el deixant no s'evapora, i pot durar hores.

Els deixants persistents que s'estenen: són línies que van engreixant i fent-se més amples i de manera irregular a mesura que el núvol creix. Això ocorre quan la humitat en l'atmosfera és molt pròxima al nivell de condensació, i és fàcil que el vapor d'aigua atmosfèric es condensi sobre les partícules de gel del deixant. Si a més hi ha una mica d'inestabilitat i turbulència, els deixants van prenent una forma irregular. Aquests deixants, a més, poden ser desplaçats pel vent.
Les emissions dels avions són en si una font de gasos d'efecte d'hivernacle i de partícules contaminants que no deixa de ser preocupant.

També existeixen els chemtrail (deixant químic), que usen més de 50 països per modificar artificialment el temps, però sobre aquests deixants ja en parlarem més endavant.

Edicions locals