El Govern aprova el conveni per garantir el funcionament de les depuradores del Vallès Oriental fins al 2025

El conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera hi preveu una inversió de 100 milions d'euros

Societat

El Govern ha autoritzat aquest dimarts l’aprovació del conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera que fixa les dotacions pressupostàries per mantenir el sanejament adequat de les aigües residuals per als propers quatre anys (2022-2025).

L’objectiu és garantir el funcionament de 26 sistemes de sanejament a la comarca del Vallès Oriental i del Moianès, que donen servei a una població equivalent de 450.000 persones.

L’acord, que subscriuran les dues administracions, preveu una inversió superior als 100 milions d’euros i s’articula en tres eixos: d’una banda, els recursos per garantir el funcionament de les depuradores (77,5 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025); inversions per a reposicions i millores (20 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025) i aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius (3,9 milions d’euros entre 2022 i 2025).

Segons informa el Govern català, aquest conveni s’emmarca en el nou model de conveni aprovat pel Consell d’Administració de l’ACA el passat 9 de desembre, destinat a millorar el finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. La proposta, reservada als ens gestors dels sistemes públics de sanejament que estiguin constituïts com a entitats locals d’aigua, fixa la possibilitat de signar convenis, de manera individualitzada i per a un període de quatre anys, amb l’objectiu de definir un marc d’atribució dels recursos per finançar les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta, i fer possible, així, una millor planificació de les actuacions a dur a terme i la millora de la gestió del servei de sanejament en alta.

Actualment, hi ha 538 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.

Edicions locals