Les obres de l'institut escola s'hauran de tornar a licitar pel concurs de creditors de l'empresa adjudicatària

L'Ajuntament ha optat perquè la redacció l'acabin fent els mateixos arquitectes que actualment l'estan treballant

Societat

El projecte per acabar amb els barracons de La Sínia pateix un nou contratemps
El projecte per acabar amb els barracons de La Sínia pateix un nou contratemps

L’empresa Construcciones Deco SA, l'adjudicatària de les obres del futur institut escola de Parets, ha entrat en suspensió de pagaments (concurs de creditors) i això comporta que l'Ajuntament paretà haurà de tornar a treure a licitació la construcció.

La Mesa de Contractació va acordar al maig –malgrat que no es va poder certificar fins al juliol per qüestions burocràtiques– l'adjudicació del contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres d’ampliació de l’institut escola Lluís Piquer a l’empresa a Construcciones Deco SA. Es tractava de l’oferta econòmica més avantatjosa de la licitació, presentada per un import de 2.046.710,00 euros (IVA exclòs).

La voluntat de l’Ajuntament és continuar amb els arquitectes que estan redactant el projecte actualment i, alhora, licitar de nou la contractació de l’obra de l’institut escola per adjudicar-la a una nova empresa. L’Ajuntament, seguint les recomanacions del Departament d’Educació de la Generalitat, ha decidit que la via més ràpida per no demorar en el temps l’inici de les obres és que els arquitectes continuïn el projecte i, en paral·lel, s’iniciï la licitació.

Edicions locals