L'Ajuntament de Parets convoca dijous un ple ordinari

L'Ajuntament de Parets ha convocat un ple ordinari dijous (20 h). En la sessió s'aprovarà, si procedeix, l'adhesió del consistori al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2001.

Política

A més, en el ple s'acordarà, si correspon, el nomenament de la representant municipal al Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) a Sònia Lloret Mas. També s'aprovarà, si escau, la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, de suport al disseny i l’activació de l'Oficina Local d'Habitatge del municipi de Parets del Vallès, així com el programa de treball i els documents annexos.
Pel que fa als serveis territorials, es donarà compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern, relatiu a la inclusió de diverses actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-201; s'acordarà, si escau, l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanística del sector UP-7; i, si procedeix, l’aprovació de la definició de la trama urbana  comercial.
 

Edicions locals