Per una FP de qualitat

Des de fa moltes dècades que l'FP (Formació Professional) ha estat considerada com a una formació de segon nivell, una formació que l’ideari col·lectiu opinava que no donava peu a tenir una bona sortida professional. Durant molts anys el tractament diferenciat de l’FP en la dotació de recursos respecte d’altres etapes educatives representa una manca d’equitat i de vulneració dels drets de les persones segons els estudis als quals han optat, majoritàriament alumnat de famílies de classe treballadora. Segurament per això avui ens trobem en la urgent necessitat d’un fer canvi radical en la visió que l’administració ha de tenir d’aquesta etapa educativa.

Aquest any fruit d’aquesta visió, que malauradament ja dura molts anys i que comporta una manca de previsió i planificació per part del Departament d’Educació, ens hem trobat amb una situació de desbordament absolut en l'accés als Cicles de Formació de Grau Mig (CFGM) i als Cicles de Formació de Grau Superior (CFGS). Milers de joves s’han quedat sense plaça presencial als estudis que volien cursar i molts milers més han hagut de matricular-se o bé en estudis que no eren la primera opció o bé en línia. Aquesta matriculació digital ha crescut sobretot en els CFGM amb la qual cosa aboquem molts joves amb 16 anys a estudiar de manera telemàtica i amb l’ombra d’un abandonament prematur del sistema.

Amb tot això el sector que ha crescut exponencialment han estat els instituts privats-concertats, augmentant en molt les sol·licituds per cursar estudis d’FP.

Des de Mollet en Comú pensem que aquesta situació és del tot insostenible per injusta i per manca de visió de futur de país. Calen mesures contundents i aquestes passen sense cap dubte per tenir els recursos necessaris per poder fer unes polítiques educatives que no deixin a ningú enrere per cap qüestió discriminatòria. Necessitem un 6% del PIB com a mínim en inversió educativa per pal·liar les mancances del sistema. Ens hi juguem molt.

D’altra banda per aquest curs és imprescindible posar mesures urgents per solucionar el desgavell que ha suposat l’increment de la demanda en els Cicles. Ampliar l’oferta pública buscant espais alternatius per poder encabir els nous grups, contractar docents de manera extraordinària per evitar la sobreràtio i sobresaturació de les aules, incrementar l’oferta en l’Institut Obert de Catalunya sobretot en els CFGS són algunes de les actuacions urgents per al curs 2021/2022. Tot això no serà possible sense una partida pressupostària extraordinària que permeti la consecució d’aquests objectius.

Per una FP digna posem solucions ja!!

Edicions locals