Garantir el futur de Can Vila, responsabilitats i solucions

Regidora d'Ara Mollet-ERC-MES i candidata a les eleccions municipals de 2023

Les darreres setmanes hem vist amb angoixa i preocupació com perillava el futur de l’Escola Municipal d’Educació Especial de Can Vila. Problemes estructurals molt greus que afecten un dels edificis han fet imprescindible una actuació urgent per poder garantir que al setembre tots els alumnes podran començar les classes al recinte. El que cal és atendre aquesta urgència, tot i que ara sabem que es podia haver evitat perquè es coneixia el mal estat de l’edifici com a mínim des del 2017. Però també és imprescindible entomar el debat de fons de quina ha de ser la gestió de l’EEE Can Vila per tal d’assegurar-ne el futur.

El projecte educatiu que es du a terme a Can Vila és un èxit que tothom reconeix, gràcies a tot l'equip que s'hi deixa la pell cada dia. Forma part d’un projecte global de serveis als discapacitats que gestiona l’IMSD (Institut Municipal de Serveis als Discapacitats) que inclou el CDIAP, el Taller Alborada i el Centre Ocupacional El Bosc.

Aquest projecte integral tan ambiciós, referent en el seu àmbit a tot el país, constitueix un dels motius d’orgull més importants de la nostra ciutat. S’ha anat constituint durant dècades gràcies a l’esforç i el treball incansable de moltes persones, però és de justícia citar la contribució imprescindible de la Montse Tarrés, que malauradament ens va deixar prematurament l’any passat. També ha estat possible gràcies a l’Ajuntament i la contribució municipal, que se’n va fer càrrec des del primer dia quan cap altre administració es feia càrrec de les persones amb discapacitat. 50 anys més tard per sort han canviat moltes coses. La percepció i el reconeixement social de les persones amb discapacitat per sort és molt més alta, però cal fer molta feina encara perquè el respecte dels seus drets sigui ple.

El fet que Can Vila sigui un projecte municipal li aporta proximitat i qualitat al projecte, i des d’Ara Mollet creiem que el millor seria que ho seguís sent. Però no podem obviar que el fet que la titularitat de l’escola sigui municipal també comporta unes responsabilitats i uns costos, que no són petits, i que cal fer sostenibles. L’Ajuntament de Mollet és el responsable legal a tots els efectes del manteniment i inversions en l'edifici. Per la seva banda la Generalitat, que té competència sobre l’escolarització obligatòria assumeix el cost de tot el personal per poder-ho garantir.

Can Vila és de gestió municipal i àmbit comarcal, i des de la seva creació rep alumnes d’altres poblacions veïnes, però fins avui no s’ha treballat cap fórmula que permeti la participació d’altres ajuntaments o administracions com el Consell Comarcal que ajudin a sufragar les despeses i que permetin que sigui sostenible econòmicament. En altres casos similars i propers, com el CEE Montserrat Montero de Granollers, han fet convenis entre els diferents ajuntaments per afrontar les despeses corresponents a la titularitat.

Una altra possible solució per garantir el funcionament de l’escola seria la integració a la xarxa pública titularitat del departament d’Educació (que en aquest cas passaria a ser responsable de fer les inversions). L’ajuntament de Mollet ho va sol·licitar el passat 1 de juliol del 2022, però aquest és un procés llarg, que necessita en primer lloc l’acord dels claustre i del consell escolar i que requereix d’un debat previ que no s’ha fet a dia d’avui i d’un consens que actualment no existeix.

Des d’Ara Mollet ERC no compartim els arguments legals que esgrimeix l’Ajuntament de Mollet en el cas de Can Vila, ni creiem que un contenciós als jutjats sigui la solució (recordem tots els judicis que ja hem perdut abans), però estem contents que finalment l’Ajuntament s’hagi compromès a instal·lar mòduls provisionals que permetin mantenir els alumnes al recinte de Can Vila.

Però més enllà de la solució provisional per al proper curs, cal una solució definitiva que permeti la construcció d’un nou edifici, així com que aclareixi competències i responsabilitats i que asseguri el sosteniment econòmic del projecte. Per això cal entomar aquest debat amb la participació de tota la comunitat educativa de l’EEE de Can Vila i de tots els grups municipals presents al consistori, estudiant totes les possibilitats i arribant a un consens que permeti la preservació del projecte. Una proposta de solució consensuada on s’hauran d’implicar totes les administracions, sobretot el departament d’Educació, però també la resta d’administracions locals afectades, fent-se corresponsables de la viabilitat de la proposta.

Per les nenes i nens, per les famílies, pels professionals... seguirem treballant i ho seguirem fent de forma propositiva, contribuint a trobar una solució vàlida per tothom, perquè no només és el nostre convenciment, sinó també la nostra obligació.

Edicions locals